poniedziałek, 17 czerwca 2013

Żegnaj przedszkolna przygodo!

Tak szybko minęły trzy lata. Wzruszające przedstawienie, pokazujące jak szybko urośliście i jacy już jesteście jako sześciolatki "dorośli" 😀 Mieliśmy okazję zobaczyć fantastycznie odtańczonego poloneza, wysłuchać wierszyków, piosenek. A na koniec dyplomy i prezenty oraz smakowity poczęstunek pełen łakoci.